AZW: Kinderopvanguren naar soort opvang en gemeente, 2015-2022

Tabellenset over het gebruik van kinderopvang in de periode 2015-2022 in Nederlandse gemeenten, naar leeftijd van de aanvragers en kinderen en naar soort opvang.
De gegevens zijn gepresenteerd in aantal formele kinderopvanguren. De gegevens zijn gesplitst naar gemeente en de leeftijd van de aanvragers en kinderen.
In verband met foutieve koppeling van de woongemeente van de ontvanger is deze tabellenset per 31 juli 2023 vervangen door een nieuwe versie. In de nieuwe versie is foutieve koppeling hersteld.
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) ten behoeve van het prognosemodel zorg en welzijn.