Verdeelsleutel Nationaal Isolatieprogramma Focusgebieden, 2020

Een man is op het dak een muur aan het metselen.
© Hollandse Hoogte / David Rozing

Erratum:

Op 1 juni heeft het CBS een eerdere versie van deze tabel gepubliceerd. Echter, voor de focusgebieden in Dordrecht, Breda en Roosendaal ontbraken daarin enkele buurten. Bovendien waren de rijen voor Den Haag, Eindhoven en Dordrecht verwisseld. In de huidige versie zijn beide problemen opgelost.
Het aantal en het aandeel koopwoningen binnen een gemeente dat in een focusgebied ligt, en voldoen aan de criteria voor het Nationaal Isolatieprogramma, 2020.

In 2022 heeft het Ministerie van BZK heeft het CBS gevraagd om een maatwerktabellenset te leveren voor het vaststellen van een verdeelsleutel ten behoeve van actielijn 1 van het Nationaal Isolatieprogramma.

In het Nationaal Isolatieprogramma zijn er meerdere actielijnen. Actielijn 1, de lokale aanpak, heeft betrekking op eigenaar-bewoners die hulp nodig hebben bij het isoleren van hun woning. Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor gemeenten om deze eigenaar-bewoners die extra ondersteuning te bieden. Bovendien kunnen gemeenten deze mensen wat extra financiële steun in de rug geven, bovenop de landelijke subsidies (ISDE en SEEH).

De maatwerktabel die het CBS in 2022 heeft opgeleverd bevatte onder meer een tabel met het aantal woningen voor heel Nederland en per gemeente dat voldoet aan de criteria voor woningen die in aanmerking komen voor actielijn 1, volgens criteria die zijn opgesteld door BZK.

In 2023 stelt BZK aanvullend beleid op voor het Nationaal Isolatieprgramma. Het gaat om middelen voor energiefixers in de 20 stedelijke focusgebieden.

Deze aanvullende maatwerktabel bevat geeft voor elk van de 20 focusgebieden en de gemeentes waarin deze liggen de volgende informatie: het totaal aantal koopwoningen in de gemeente, het aantal koopwoningen binnen het focusgebied, het aandeel koopwoningen in de gemeente dat in het desbetreffende focusgebeid ligt, en tot slot het aandeel koopwoingen dat voldoet aan de criteria voor het nationaal isolatieprogramma in een focugebied als percentage van alle koopwoningen in de gemeente die voldoen aan deze criteria. Bekostigd door het Ministerie van BZK.