Verdeelsleutel Nationaal Isolatieprogramma, 2020

bouwvakkers metselen een muurtje
© Hollandse Hoogte / David Rozing
Achtergrondinformatie over de energetische kwaliteit van koopwoningen en het inkomen van huishoudens en het aantal koopwoningen per gemeente dat voldoet aan de criteria voor het Nationaal Isolatieprogramma, 2020.

Het Ministerie van BZK heeft het CBS gevraagd om een maatwerktabellenset te leveren voor het vaststellen van een verdeelsleutel ten behoeve van actielijn 1 van het Nationaal Isolatieprogramma.

In het Nationaal Isolatieprogramma zijn er meerdere actielijnen. Actielijn 1, de lokale aanpak, heeft betrekking op eigenaar-bewoners die hulp nodig hebben bij het isoleren van hun woning. Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor gemeenten om deze eigenaar-bewoners die extra ondersteuning te bieden. Bovendien kunnen gemeenten deze mensen wat extra financiële steun in de rug geven, bovenop de landelijke subsidies (ISDE en SEEH).

Dit maatwerk bevat allereerst tabellen met achtergrondinformatie over de energetische kwaliteit van woningen en het inkomen van huishoudens (Tabel 1 en 2). Deze tabellen zijn gebruikt om criteria vast te stellen voor woningen die in aanmerking komen voor actielijn 1. Daarnaast bevat dit maatwerk een tabel met het aantal woningen voor heel Nederland en per gemeente dat aan voorgenoemde criteria voldoet. Bekostigd door het Ministerie van BZK.