Toeleveringsketens Nederlandse bedrijfstakken, 2019

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
De toegevoegde waarde in de toeleveringsketens van diverse Nederlandse bedrijfstakken verdeeld naar land van zeggenschap en bedrijfstak, 2019.

In onze geglobaliseerde wereld zijn landen op allerlei manieren met elkaar verbonden via internationale waardeketens. Nederlandse bedrijven krijgen toeleveringen van goederen en diensten uit allerlei landen en bedrijfstakken. Direct, door daar iets te kopen. Indirect, bijvoorbeeld door iets in Duitsland te kopen waar goederen en diensten uit Frankrijk in zijn verwerkt.

Dit onderzoek laat zien in welke buitenlandse bedrijfstakken onder zeggenschap van welke landen/regio’s, toegevoegde waarde is dankzij directe en indirecte toeleveringen aan diverse Nederlandse bedrijfstakken. Daarnaast laat het onderzoek zien welke producten Nederland importeert ten behoeve van de farmaceutische industrie en hoe die scoren op diverse indicatoren.

Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.