Tabellensets Nationale rekeningen 2022

© Shutterstock / Savvapanf Photo
De tabellen van de publicatie Nationale rekeningen zijn nu beschikbaar in Excel formaat.

De publicatie Nationale rekeningen, die in voorgaande jaren als pdf gepubliceerd werd op de CBS website, zal vanaf 2021 niet meer in deze vorm verschijnen. De tabellensets zijn nu beschikbaar als download in Excel formaat. In de tabellen zijn gegevens voor de periode 1995 t/m 2022 opgenomen.

Naast deze vaste tabellensets is het ook mogelijk om op StatLine zelf macro-economische tabellen samen te stellen.

NB. Tabel - 6 Arbeidsrekeningen is op 14-7-2023 vervangen. In tabel A6.2 Ontwikkeling loonkosten zijn wijzigingen aangebracht.

NB. De tabellen 1 Economische kerncijfers, 2 Macro-economische totalen, 5.1-5.3 Sectorrekeningen en 7 Overige tabellen zijn gereviseerd en op 02-10-2023 vervangen.