Cliënten beschermd wonen, 2022

Erratum:

Er is een verouderde indeling van centrumgemeenten gebruikt bij de relatieve cijfers (per 1 000 inwoners) over het aantal Wmo-cliënten met beschermd wonen in 2022, waardoor Veenendaal ten onrechte is meegeteld bij Amersfoort en niet bij Ede. Hierdoor zijn de relatieve cijfers van Amersfoort te hoog en de relatieve cijfers van Ede te laag. Dit is bijgesteld. De aanpassing aan de tabel Cliënten Wmo Beschermd Wonen naar financieringsvorm, heeft geleid tot maximaal 0,4 procentpunt verschil. De aanpassing aan de tabellenset Beschermd wonen betreft alleen tabel 1 en heeft geleid tot maximaal 7,7 procentpunt verschil. Zie nieuwe publicatie.
Deze tabellen beschrijven een aantal aspecten van beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): het aantal cliënten in 2022 met een arrangement voor beschermd wonen, en het aantal cliënten met beschermd wonen naar verschillende achtergrondkenmerken.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, zijn deze tabellen over beschermd wonen samengesteld.

De ene tabel toont het aantal cliënten met een beschermd wonen arrangement in het kader van de Wmo in 2022. Het aantal cliënten wordt ook uitgesplitst naar financieringsvorm (PGB of zorg in natura). De andere tabel toont cliënten met een beschermd wonen traject naar persoonskenmerken, zoals leeftijd, geslacht, huishoudenstype, migratieachtergrond en inkomen.

De cijfers over het 1e halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig en de cijfers over het 2e halfjaar van 2022 en jaarcijfers over 2022 zijn voorlopig.