AZW-smal; BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen, 2022

Deze tabellen bevatten cijfers over de mobiliteit van verpleegkundigen op basis van een inschrijving in het register in het kader van de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).

De mobiliteit wordt afgeleid uit een combinatie van een inschrijving in het BIG-register en een baan als werknemer (in de sector zorg en welzijn (smal)). Tevens wordt het aantal unieke personen met een inschrijving als verpleegkundige getoond als referentie.

De inschrijvingen in het BIG-register op 1-1-2022 en 31-12-2022 worden vergeleken. Ook wordt er gekeken naar het hebben van / ontbreken van een baan als werknemer (in de sector zorg en welzijn (smal)) op 3-1-2022 of 23-12-2023. De afwijkende peildata voor de banen in de polisadministratie worden gehanteerd om administratieve effecten rondom het begin en het einde van het jaar te reduceren.

In deze tabellen is er sprake van de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal; dit zijn alle branches in zorg en welzijn exclusief de kinderopvang (SBI-codes: 88910).

De tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl.