Nieuwe auto's en jaarkilometrage per PC4, 2019 en 2021

Deze tabellenset bevat gegevens over percentage 'nieuwe' personenauto's (in bezit van de eerste eigenaar) per 1 januari 2019 en 2021. Daarnaast bevat de tabellenset het gemiddeld jaarkilometrage van personenauto's per postcode 4 gebied voor de jaren 2019 en 2021.

De tabellen over ‘nieuwe auto’s’ tonen het percentage personenauto's dat eigendom is van de eerste eigenaar. Dit zijn 'nieuwe' personenauto's in tegenstelling tot tweedehands personenauto's, die geen eigendom meer zijn van de eerste eigenaar. Het gaat dus niet om 'nieuwe' personenauto's in de zin van voertuigen uit het meest recente bouwjaar.

De tabellen over het gemiddeld jaarkilometrage hebben betrekking op de actieve personenauto's van natuurlijke personen (particulieren en eenmanszaken) per postcode 4 gebied. Voor deze tabellen zijn voor de totale groep op landelijk niveau kwartielen bepaald, deze kwartielgrenzen zijn opgenomen bij de kolomnamen tabellen. Per postcode 4 gebied is aangegeven welk percentage voertuigen in welk kwartiel valt.

Deze tabellen zijn samengesteld in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer F589.