Beroep van 15- tot 75-jarigen, 2018-2022

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in Nederland verbijzonderd naar beroep in 2018 t/m 2022.

Cijfers over beroepen van mensen in Nederland van 15 tot 75 jaar.

Bekostigd door Matchcare.