Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020-2021

Bedrijventerrein Drachten Azeven, gezien vanuit de lucht, met onder andere een vestiging van DHL
© Hollandse Hoogte
De waarde en volumeontwikkeling van het bruto regionaal product van de regio’s Noordoost Friesland en Noordwest Friesland, verslagjaren 2020-2021
De cijfers betreffen de waarde en de volumeontwikkeling van het bruto regionaal product van twee regio’s, Noordoost Friesland en Noordwest Friesland. Deze regio’s zijn samengesteld conform de wensen van de opdrachtgever. De geleverde gegevens hebben betrekking op verslagjaren 2020-2021.

De publicatie wordt bekostigd door het Fries Sociaal Planbureau.