Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2021

Erratum:

In maart 2023 is deze tabellenset herzien. De aanpassingen zijn als volgt:

  • Voor de kolommen met het totaal aantal kinderen in tabellen 2a, 2b en 2c is de maximum leeftijd met één jaar verhoogd. Omdat het totaal aantal kinderen in de regio op een bepaalde peildag is vastgesteld, en de gegevens over de kinderopvangtoeslag jaargegevens betreffen, zijn de twee populaties op deze manier beter met elkaar te vergelijken.
  • De percentages in tabellen 2a, 2b en 2c zijn nu voor elke kolom berekend t.o.v. het totaal aantal kinderen. In de vorige versie werden de percentages voor de verschillende opvangsoorten berekend t.o.v. het aantal kinderen in de formele kinderopvang.
  • Voor het totaal aantal kinderen van 2,5 tot 4 jaar in tabel 2b is naast leeftijd nu ook een selectie gemaakt op de plaats van deze persoon binnen het huishouden. Op deze manier is een kind enkel meegenomen wanneer de leeftijd binnen de afbakening valt en daarnaast het een thuiswonende kind betreft. Dit is een verfijning op de selectie in de eerdere levering, waarbij enkel op leeftijd werd geselecteerd.

Zie Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2021 het niet gecorrigeerde bericht.

Tabellen over 45 gemeenten met gebruik van en recht op kinderopvang in 2021, naar wijk, buurt, soort opvang en gegevens van de aanvragers en kinderen.
De gegevens zijn gepresenteerd in aantal formele kinderopvanguren, aantal kinderen en aantal huishoudens met kinderopvang. De gegevens zijn gesplitst naar wijk, buurt, soort opvang en kenmerken van de aanvragers en kinderen. Het betreft deel 1 van in totaal 2 delen. Bekostigd door: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).