Caribisch Nederland inkomensverdeling personen in particuliere huishoudens

Deze tabellen bevatten gegevens over het gemiddelde inkomen per inkomensdeciel en –kwintiel en inkomensklassen, en de inkomensgrenzen afgezet tegen het wettelijk minimumloon (WML) voor personen in particuliere huishoudens met persoonlijk primair inkomen van 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.
Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.