Mantelzorg onder 55-plussers naar burgerlijke staat

Mantelzorg naar burgerlijke staat onder thuiswonende 55 plussers.
De cijfers in de tabel gaan over mensen van 55 jaar of ouder die mantelzorg ontvangen. Weergegeven is van wie deze mensen de mantelzorg ontvingen. De cijfers zijn uitgesplitst naar geslacht en burgerlijke staat. Daarbij zijn alleen de burgerlijke staten gehuwd (inclusief geregistreerd partner) en verweduwd weergegeven, omdat er voor andere burgerlijke staten (gescheiden en nooit gehuwd geweest) onvoldoende waarnemingen waren. De cijfers komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en hebben betrekking 2021 en 2022.