Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2022 (voorlopig)

Incassoratio terug- en boetevorderingen schending inlichtingenplicht algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2022.
Deze tabellenset bevat de voorlopige incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de cohorten van 2013 tot en met 2022. De cijfers over verslagjaar 2022 zijn voorlopig. Een cohort bevat alle terug- en boetevorderingen voor de algemene bijstand (tot en met 2014 op grond van de WWB en vanaf 2015 op grond van de Participatiewet) die in de periode januari tot en met december van het verslagjaar zijn ingestroomd in de BDFS. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).