Huishoudelijke hulp naar inkomen Groningen, 2022

© ANP
Personen in gemeente Groningen die gebruik maken van de Wmo-voorziening huishoudelijke hulp, uitgesplitst naar inkomen, 1 oktober 2022

Sinds 1 januari 2020 is het abonnementstarief van kracht: een vast tarief voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen. Om de houdbaarheid van de Wmo te verbeteren, wil het kabinet per 1 januari 2025 een aantal aanpassingen doorvoeren in het stelsel. De belangrijkste aanpassing is de invoering van een passende eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp waarbij meer rekening wordt gehouden met de draagkracht van huishoudens. Praktisch betekent dit dat huishoudens met een inkomen boven 185% van het sociaal minimum (in 2021 was dit circa € 30.000 voor een alleenstaande AOW-gerechtigde) een hogere eigen bijdrage zullen betalen. De hoogte van de eigen bijdrage loopt geleidelijk op in treden van +8% van het sociaal minimum.

Gemeente Groningen wil weten hoeveel van de huishoudelijke hulp gebruikers een inkomen boven 185% van het sociaal minimum hebben. Bekostigd door: gemeente Groningen.