Caribisch Nederland, bevolking per buurt, 1 januari 2022

Deze publicatie bevat informatie over de bevolking van Caribisch Nederland per eiland en buurt naar geslacht en leeftijdsgroep.
In 2021 is een uitgebreidere tabellenset met buurtgegevens voor alleen Bonaire gepubliceerd.