Kiesgerechtigden in Caribisch Nederland, 2019

Deze tabel bevat informatie over het aantal kiesgerechtigden op Caribisch Nederland per eiland, naar leeftijd, nationaliteit en verblijfsduur.
De cijfers betreffen een schatting van de kiesgerechtigde bevolking op 20 maart 2019. De schatting is gebaseerd op tot en met medio januari 2019 bij het CBS ontvangen bevolkingsgegevens uit de PIVA.