Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak 2019-2021

Aantal banen van werknemers naar bedrijfstak en arbeidsmarktregio, 2019, 2020 en 2021*.
Deze tabel bevat de aantallen banen van werknemers uitgesplitst naar bedrijfstakken. Daarnaast wordt het aantal banen weergegeven van werknemers per arbeidsmarktregio, voor de peilmomenten december 2019, december 2020 en december 2021*. De arbeidsmarktregio’s zijn volgens de indeling van 2023.