Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2021

Kinderen op de kinderopvang
© Hollandse Hoogte / marlieswessels.nl
Tabellen over recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag in 2015-2021, uitgesplitst naar besteedbaar huishoudensinkomen, huishoudenssamenstelling en deeltijdfactor.
De tabellen tonen het aantal huishoudens dat recht heeft op kinderopvangtoeslag en het aandeel huishoudens met recht dat ook kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. De gegevens zijn uitgesplitst naar verschillende kenmerken van het huishouden.

Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.