Gemiddeld autobezit Zeist op postcodeniveau, 1-1-2022

Deze tabel bevat gegevens over het gemiddeld aantal personenauto's per huishouden in de gemeente Zeist op 1 januari 2022, uitgesplitst naar postcode 5 en postcode 6.

Tabel 1: Het gemiddeld autobezit per huishouden in de gemeente Zeist op Postcode 5-niveau
Tabel 2: Het gemiddeld autobezit per huishouden in de gemeente Zeist op Postcode 6-niveau

De tabellen zijn bekostigd door de gemeente Zeist.