Statushouders met bijstandsuitkering, 2014-2021

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor. Door een foutieve selectie waren er te weinig statushouders meegenomen in het onderzoek. In onderstaande tabel zijn de cijfers gecorrigeerd.
Deze tabel toont statushouders en nareizigers met een bijstandsuitkering tot 6 jaar na vestiging in Nederland. De getoonde jaren betreffen 2014-2021.

De tabel toont allereerst voor elk jaar (2014-2021) het aantal statushouders dat zich gevestigd heeft in een gemeente. Daarna wordt van de (huishoudens van) deze statushouders bepaald of zij een bijstandsuitkering ontvangen. Het ontvangen van een bijstandsuitkering wordt gemeten op 31 december van elk opeenvolgend jaar.

Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).