Standen en stromen van de WIA 2021

icoon geld
Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2013 t/m 2021 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2013 t/m 2021 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2021 nog in de WIA zaten.

In deze tabellen worden van werknemers, die in 2013 t/m 2021 arbeidsongeschikt zijn geworden en de WIA zijn ingestroomd of in 2013 t/m 2021 na herstel zijn uitgestroomd, overzichten getoond van leeftijd. Voor instromers in 2021 worden ook overzichten getoond van de mate van arbeidsongeschiktheid, reden van instroom en bedrijfssector waarin de werknemer werkzaam was ten tijde van de arbeidsongeschiktheid, uitgesplitst naar geslacht.

Van werknemers, die ultimo 2021 nog in de WIA zaten, worden overzichten getoond van leeftijd, uitkeringsduur en regionale spreiding, uitgesplitst naar geslacht.

Bekostigd door: Nationale Nederlanden b.v.