Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2021

Aantal economisch zelfstandige personen naar geslacht per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

Tabel 8:
Personen in particuliere huishoudens met inkomen naar economische zelfstandigheid en geslacht, 2021

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).