Stapeling en (multi)problematiek 2017-2021

Een man leest een brief in de eetkamer.
© Hollandse Hoogte
Dashboard met de resultaten van gegevens over de stapeling van het gebruik van regelingen en voorzieningen en enkele vormen van problematiek in het sociaal domein in de jaren 2017 tot en met 2021. Daarbij ligt de nadruk op kwetsbare huishoudens.

Dit dashboard bevat gegevens over (de stapeling) van het gebruik van regelingen en voorzieningen en enkele (signalen van) vormen van problematiek in het sociaal domein door huishoudens. Hierbij worden verschillende doelgroepen en achtergrondkenmerken onderscheiden. Daarnaast is het mogelijk om voor heel Nederland de resultaten te bekijken, maar ook per gemeente of stedelijk vernieuwingsgebied.

De afgelopen jaren heeft het CBS de Stapelingsmonitor in de vorm van een microdatabestand beschikbaar gesteld aan remote Access-gebruikers. Gedurende 2022 is daar voor het eerst een dashboard bij ontwikkeld. Het doel is om vanaf 2017 tot en met 2021 per jaar te laten zien hoeveel huishoudens gebruik maken van regelingen en voorzieningen en signalen van problematiek vertonen in het sociaal domein. Het dashboard bevat (waar mogelijk) gegevens tot en met het jaar 2021, voor de jaren 2019, 2020 en 2021 kan het voorkomen dat niet alle gegevens aanwezig zijn. Het huidige dashboard is de eerste gepubliceerde versie op jaarniveau. Eerder werd er tijdens de coronapandemie een dashboard gepubliceerd op kwartaalniveau.

Bekostigd door: Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).