Schulden in Schagen, oktober 2020 - uitbreiding

© Hollandse Hoogte
Personen in Schagen met problematische schulden in oktober 2020, naar verschillende achtergrondkenmerken. Nu inclusief schuldhulp.
Het schuldenbeleid in de gemeente Schagen is gericht op het voorkomen van problematische schulden. Schagen wil graag weten hoe effectief het beleid is op dit gebied. Het CBS dashboard “Schuldenproblematiek in beeld ” geeft cijfers en figuren die hierbij helpen. Deze roepen echter ook weer nieuwe vragen op. Daarom heeft gemeente Schagen aan het CBS/RDC Schagen gevraagd om een maatwerktabel te leveren over dit onderwerp.
Deze maatwerktabel geeft informatie over personen in Schagen die een schuldenprobleem hebben, onder wie personen met geregistreerde problematische schulden, wanbetalers in de zorg, en personen met vroegsignalering. Naast een totaal voor heel Schagen toont de tabel ook het aantal en percentage met schulden voor een groot aantal deelgroepen. Hierbij wordt uitgesplitst naar de achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, huishoudtype, plaats in het huishouden, staat van samenwonen, huwelijkse staat, voornaamste inkomensbron, persoonlijk inkomen, huishoudinkomen ten opzichte van het sociaal minimum, vermogenscategorie, wanbetalers in de zorg, gebruik van gemeentelijke regelingen, type eigendom van woningen, wijkteams, en CBS wijken (over het algemeen komen die overeen met dorpskernen).

Deze publicatie lijkt erg op de vorige publicatie “Schulden in Schagen, oktober 2020”, met twee aanvullingen: (1) bij vroegsignalering is er een langere periode in beeld, (2) ook schulphulp bij gemeente Schagen is nu in beeld.