Vooronderzoek zeggenschap in de toeleveringsketen, 2016

© ANP / Peter Hilz
Vooronderzoek zeggenschap in de toeleveringsketen bij twee bedrijfstakken, onderverdeeld naar land van productie, land van zeggenschap en bedrijfstak, 2016.
In onze geglobaliseerde wereld zijn landen op allerlei manieren met elkaar verbonden via internationale waardeketens. Nederlandse bedrijven krijgen toeleveringen van goederen en diensten uit allerlei landen en bedrijfstakken. Direct, door daar iets te kopen. Indirect, bijvoorbeeld door iets in Duitsland te kopen waar goederen en diensten uit Frankrijk in zijn verwerkt. Daarnaast zijn er relaties met andere landen omdat deze ergens in de toeleveringsketen van Nederlandse bedrijven zeggenschap hebben over de productie. Bijvoorbeeld, wanneer een Duits bedrijf de eigenaar is van een fabriek in Frankrijk die aan Nederland levert. Deze tabellenset is de uitkomst van een vooronderzoek om te bezien in welke mate het mogelijk is om zeggenschap over productie ten behoeve van Nederlandse bedrijfstakken in kaart te brengen. Het doel was om ruwe schattingen te maken, in kaart te brengen in welke landen en bedrijfstakken informatie nog ontbreekt. Het doel was uitdrukkelijk niet om kwalitatief goede cijfers over zeggenschap samen te stellen; daar is meer onderzoek voor nodig. Bekostigd door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.