Regionale economische groei, derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 groeide de economie in alle regio’s behalve in Zeeuws-Vlaanderen, waar 3 procent krimp was ten opzichte van een jaar eerder. Zeeuws-Vlaanderen had vergeleken met de periode voor corona wel een van de sterkst gegroeide economieën. In Haarlemmermeer gold het omgekeerde. Daar was de economie nog niet op het niveau van voor corona, maar was het groeipercentage in het derde kwartaal van 2022 het hoogste van alle regio’s.
In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het derde kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies. De cijfers zijn experimenteel en kennen daarom een relatief hoge mate van onzekerheid.