Goederenoverslag bulkgoederen

In deze tabel vindt u een overzicht van de goederenoverslag bulkgoederen, nat en droog.
Deze tabel geeft een overzicht van de overslag van bulkgoederen in 2022