Gebruikers van de regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid

Tabellenset met kenmerken van personen met een regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Atz) tussen juli 2021 en juli 2022.

Iedereen kan op een zeker moment in zijn leven in een situatie terechtkomen waarbij hij of zij rechtsbijstand nodig heeft. Personen die in zo’n geval rechtsbijstand niet kunnen betalen, kunnen (mits zij aan de voorwaarden voldoen) aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand bestaat uit de eerste en tweede lijn. Dit zijn achtereenvolgens rechtshulp via het Juridisch Loket en rechtsbijstand van een advocaat of mediation door een mediator.

Voor zaken waarbij doorverwijzing volgens de huidige richtlijnen van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) nu niet mogelijk is, én die de huidige reikwijdte van de dienstverlening van de eerste lijn overstijgen of te complex zijn voor afhandeling in de eerste lijn, wordt door de RvR tijdelijk aan advocaten de adviestoevoeging zelfredzaamheid (Atz) verstrekt. Deze regeling is ingegaan op 1 juli 2021.

De RvR heeft het CBS gevraagd om inzicht te geven in de kenmerken van personen die in de periode van juli 2021 to en met juli 2022 in aanmerking zijn gekomen voor een Atz, en daarnaast van personen die in 2021 gebruik hebben gemaakt van tweedelijns-gesubsidieerde rechtsbijstand, en van Wet op de rechtsbijstand (Wrb)-gerechtigden en alle inwoners van Nederland op 1 juli 2021.