Gebruikers van de regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid

Erratum:

Per 13 december 2022 is door het CBS het onderzoek Kenmerken van personen met een regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Atz) gepubliceerd. De tabellenset hierover is beschikbaar gesteld via de CBS-website. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

In tabel 2 van de tabellenset was de uitsplitsing van gebruik van voorzieningen, regelingen en uitkeringen achter de verkeerde labels geplaatst: de cijfers die bij ‘wel’ stonden, hoorden bij ‘geen’ en andersom. Bij de uitsplitsing van baankenmerken bevatte de categorie Geen baan als werknemer voor de periode 2018-2021 personen die in één van de jaren van 2018 tot en met 2021 wel een baan hebben gehad en/of voor wie de baansituatie onbekend was. Dit is nu gecorrigeerd.

Zie Gebruikers van de regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid met de niet gecorrigeerde tabellen.

Tabellenset met kenmerken van personen met een regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Atz) tussen juli 2021 en juli 2022.

Iedereen kan op een zeker moment in zijn leven in een situatie terechtkomen waarbij hij of zij rechtsbijstand nodig heeft. Personen die in zo’n geval rechtsbijstand niet kunnen betalen, kunnen (mits zij aan de voorwaarden voldoen) aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand bestaat uit de eerste en tweede lijn. Dit zijn achtereenvolgens rechtshulp via het Juridisch Loket en rechtsbijstand van een advocaat of mediation door een mediator.

Voor zaken waarbij doorverwijzing volgens de huidige richtlijnen van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) nu niet mogelijk is, én die de huidige reikwijdte van de dienstverlening van de eerste lijn overstijgen of te complex zijn voor afhandeling in de eerste lijn, wordt door de RvR tijdelijk aan advocaten de adviestoevoeging zelfredzaamheid (Atz) verstrekt. Deze regeling is ingegaan op 1 juli 2021.

De RvR heeft het CBS gevraagd om inzicht te geven in de kenmerken van personen die in de periode van juli 2021 to en met juli 2022 in aanmerking zijn gekomen voor een Atz, en daarnaast van personen die in 2021 gebruik hebben gemaakt van tweedelijns-gesubsidieerde rechtsbijstand, en van Wet op de rechtsbijstand (Wrb)-gerechtigden en alle inwoners van Nederland op 1 juli 2021.