Consumptie inboedelgoederen, 2006-2021

Deze tabel bevat informatie over de consumptie van bepaalde goederengroepen uit de aanbod- en gebruiktabellen.
Deze tabel is samengesteld in opdracht van SEO Economisch Onderzoek ten behoeve van het berekenen van de inboedelindex. De gegevens hebben betrekking op de periode 2006-2021.
Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR000166.