Vermogensdynamiek, 2011-2021

Jaarlijkse mutatie van particulier vermogen, van 2011 tot 2021.

Deze tabel bevat cijfers over de jaar-op-jaar ontwikkeling van het vermogen van personen in particuliere huishoudens. Deze cijfers zijn uitgesplitst naar de relatieve vermogenspositie van de persoon en diens ouders, naar leeftijd, en naar samenstelling en belangrijkste inkomensbron van het huishouden. Naast de ontwikkeling van het netto vermogen worden ook schenkingen en verkrijgingen uitgelicht.

Opdrachtgever: Secretariaat IBO Vermogensverdeling.