Opleidingsniveau 18+ Drenthe, Fryslân en Groningen

De tabellen geven de opleidingsniveauverdeling (in drie categorieën) van personen 18 jaar of ouder die op 1 oktober 2018, 2020 en 2021 ingeschreven waren in de gemeenten van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De gegevens worden getoond naar gemeente en leeftijdsklasse.

De tabellen zijn samengesteld op basis van gegevens uit het Stelsel van sociaal-Statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

Bekostigd door: Sociaal Planbureau Groningen.