Nieuwbouwmonitor 2018-2020

Kenmerken van nieuwbouwwoningen en woningtransformaties, van huishoudens die er wonen en van woningen die zijn achtergelaten door verhuizing naar nieuwbouw of woningtransformatie in 2018-2020.

Om de ontwikkeling rondom nieuwbouwwoningen en woningtransformaties goed te kunnen monitoren is er behoefte aan statistieken over een breder palet aan woningkenmerken dan het CBS momenteel publiceert. Er is meer zicht nodig op de kwaliteit van de nieuwbouwwoningen én woningtransformaties en de bewoners van deze woningen. Om in beeld te krijgen welke huishoudens geholpen worden door nieuwbouw en woningtransformaties, is er tevens behoefte aan statistieken over de bewoners van deze nieuwe woningen én over de woningen die als gevolg van verhuizingen naar deze nieuwe woningen vrij komen.

De nieuwbouwmonitor is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld.