Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 10 oktober

Deze tabel bevat informatie over het aantal mensen dat zich sinds 24 februari vanuit Oekraïne als ingezetene heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.
De tabel bevat het aantal mensen dat zich vanuit Oekraïne heeft ingeschrevenen, uit te splitsen naar week van vestiging, leeftijd, geslacht en gemeente van inschrijving. Ook zijn de inschrijvingen gerelateerd aan het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2022.