Inkomensverdeling huishoudens Gemeente Wageningen, 2020

beurs met kleingeld
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Huishoudens woonachtig in de Gemeente Wageningen ingedeeld in verschillende inkomenscategorieën.
In deze publicatie zijn de huishoudens in de Gemeente Wageningen verdeeld over verschillende inkomenscategorieën. De verdelingen zijn gemaakt voor de volgende inkomensdefinities: Primair inkomen, bruto inkomen, besteedbaar inkomen en gestandaardiseerd besteedbar inkomen.

Bekostigd door: Gemeente Wageningen