Bbz definitief, oktober t/m december 2021

Icoon man en vrouw onder een paraplu
Definitieve cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), Q4 2021.

Deze tabellenset bevat 4 tabellen met landelijke cijfers over aantal Bbz-uitkeringen, aantal personen met een Bbz-uitkering en aantal unieke bedrijven van deze personen in de verslagmaanden oktober tot en met december 2021. Tabellen 1 en 2 hebben ook een verdeling naar gemeenten.

Het Bbz, uitgevoerd door gemeenten, is een regeling voor startende ondernemende bijstandsgerechtigden en vormt een vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning, zoals een maandelijkse uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskapitaal. Als overgangsperiode na de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) konden zelfstandigen van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 aanspraak maken op financiële steun in het kader van het vereenvoudigde Bbz. Hiermee konden ondernemers eenvoudiger aanspraak maken op financiële steun dan op basis van het reguliere Bbz.

Gegevens voor de tabellenset zijn ontleend aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS).

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).