Vwo-ingeschrevenen naar stadsdeel Amsterdam, 2021

Staafdiagram
Gegevens over vo-leerlingen in leerjaar 2 en 4 die op 1 oktober 2021 in de gemeente Amsterdam wonen, naar onderwijssoort, geslacht en stadsdeel.
Voor schooljaar 2021/’22 wordt het aantal leerlingen weergegeven dat op 1 oktober 2021 in de gemeente Amsterdam woont en een inschrijving heeft in leerjaar 2 of 4 van het voortgezet onderwijs. Gegevens worden onderscheiden naar de volgende onderwijssoorten: de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo, de gemengde en theoretische leerweg van de vmbo, de havo en het vwo. Alle resultaten worden uitgesplitst naar geslacht en naar stadsdeel. Bekostigd door de GGD Amsterdam.