Subsectoring sector niet-financiële vennootschappen

logo
Deze tabel bevat de lopende rekening van de niet financiële vennootschappen, uitgesplitst naar de subsectoren Nederlands en buitenlands eigenaarschap voor de periode 2015-2020.
De tabel geeft inzicht in de middelen, bestedingen en saldi van buitenlandse multinationals in vergelijking met Nederlandse multinationals.