Personen met verward gedrag in politieregistraties, 2017-2021

Staafdiagram
Kenmerken van personen die met verward gedrag in politieregistraties voorkomen naar type incident en jaar in de periode 2017 tot en met 2021. Lees voor gebruik de toelichting.
In deze tabellenset worden persoonskenmerken in kaart gebracht van personen met verward gedrag. Niet alle incidenten waarbij een persoon met verward gedrag betrokken was, zijn goed te vinden in de politieregistraties en niet van alle incidenten kan eenduidig worden vastgesteld welke persoon verward gedrag heeft vertoond. Het is belangrijk de toelichting goed te lezen voor de juiste interpretatie van de cijfers. Deze tabellenset wordt gemaakt in opdracht van het Informatie-analyseteam (IAT), een samenwerkingsverband tussen de Politie en DG P&V (ministerie van J&V).