Veehouderijsectoren per provincie 2010- 2021

In deze tabellen zijn cijfers terug te lezen over diverse veehouderijsectoren, uitgesplitst naar provincie, voor de jaren 2010, 2015, 2020 en 2021.
In de tabellen wordt per grootteklasse het aantal bedrijven, het aantal dieren en de gemiddelde leeftijd van het bedrijfshoofd gegeven, voor de sectoren pluimvee (leghennen, vleeskuikens, vleeskuiken ouderdieren), varkens (speenbiggen, zeugen, vleesvarkens en gecombineerd), melkvee, melkgeiten en vleeskalveren (wit en rosé).