Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied

Staafdiagram
In deze maatwerktabel heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers samengesteld over innovatie en R&D naar regio.
In deze maatwerktabel staat informatie over innovatieve bedrijven in Nederland en hun uitgaven aan innovatie en R&D. Er is gekeken naar alle bedrijven alsook naar een afbakening van het mkb. De landsgebieden zijn gedefinieerd door de opdrachtgever en wijken af van de landsdelen van het CBS.