Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020

Staafdiagram
Verplaatsingen van inwoners en bezoekers van de gemeente Utrecht van, naar en binnen de gemeente Utrecht naar afstandsklasse, type dag en vervoerwijze, 2020
Dit onderzoek brengt in beeld welke vervoerwijze inwoners van de gemeente Utrecht, bezoekers van de gemeente Utrecht en alle inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder gebruiken bij hun reizen van, naar en binnen de gemeente Utrecht in 2020. De onderzoeksresultaten worden uitgesplitst naar drie afstandsklassen (0 tot 7,5 kilometer, 7,5 tot 15,0 kilometer en 15 kilometer of meer) en type dag (doordeweekse dagen excl. feestdag en weekenddagen incl. feestdagen). Het onderzoek is een uitbreiding van eerder maatwerk dat is uitgevoerd in 2021.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht.