Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare

Staafdiagram
Aantal melkveebedrijven ingedeeld naar het grootvee-eenheden (graasdieren) per hectare cultuurgrond in de periode 2013 - 2021
Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare cultuurgrond. Melkveebedrijven zijn ingedeeld naar grootteklasse.