Verplaatsingen in de gemeente Groningen, 2018-2021

busplatform
© Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto
Ontwikkeling van het aantal verplaatsingen van, naar en binnen de gemeente Groningen naar vervoerwijze tussen 2018/2019 en 2020/2021.
Dit onderzoek brengt in beeld welke vervoerwijze inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder gebruiken bij hun reizen van, naar en binnen de gemeente Groningen in 2018/2019 en 2020/2021. De onderzoeksresultaten worden uitgesplitst naar drie afstandsklassen: 0 tot 7,5 kilometer, 7,5 tot 15,0 kilometer en 15 kilometer of meer. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate de ontwikkeling van het aantal verplaatsingen naar vervoerwijze en de modal split van de verplaatsingen is gewijzigd tussen 2018/2019 en 2020/2021. Opdrachtgever: Gemeente Groningen.