Zicht op Ondermijning op Vakantieparken

luchtfoto vakantiepark
© Hollandse Hoogte / Erik van 't Woud
Dit dashboard geeft inzicht in mogelijke risico’s voor ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.

Veel vakantieparken kunnen voldoen aan de huidige eisen van de consument en daarmee aantrekkelijk blijven voor toerisme en recreatie. Maar sommige parken kunnen op een gegeven moment een ander publiek gaan trekken, soms met dubieuze bedoelingen. Die vakantieparken lopen het risico misbruikt te worden voor criminele activiteiten. Dit dashboard bevat analyses die meer inzicht geven in dit risico. Verschillende partijen kunnen hiermee de preventieve bestrijding van misbruik van vakantieparken versterken.

Het project Zicht op Ondermijning - Vakantieparken is ontstaan als deelproject van het samenwerkingsverband Zicht op Ondermijning. De uitgangspunten en werkwijze van beide initiatieven zijn dan ook vergelijkbaar. Er wordt ook deels gebruik gemaakt van dezelfde data. Aanleiding is de Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en maatschappelijke partners.

Deze eerste release toont de uitkomsten van analyses op de volgende vijf onderwerpen: ingeschreven personen, incidenten, verdachten, problematische schulden en eigenaren van vakantiehuisjes.

Het dashboard bevat momenteel gegevens over zeven provincies: Groningen, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zeeland en Limburg. Van deze provincies is momenteel een bestand met vakantieparkadressen beschikbaar. De resultaten worden getoond tot op regioniveau. Er worden geen specifieke parken getoond en de resultaten zijn niet herleidbaar tot individuen.