Wmo naar inkomen en eerste voorziening, Schagen 2020

Een mevrouw is haar ramen aan het zemen
© Hollandse Hoogte
Het inkomen van personen met een Wmo-voorziening, het aantal, en de eerste Wmo-voorziening, in Schagen 2020.
De gemeente Schagen wil haar Wmo-beleid graag zo inrichten dat inwoners die baat hebben bij Wmo-voorzieningen hier eenvoudig gebruik van kunnen maken, op een manier die bovendien kosteneffectief is. Gemeente Schagen vraagt zich af hoeveel ontvangers van een Wmo voorziening deze ook zelf zouden kunnen betalen. Daarnaast wil de gemeente graag weten hoe ze mensen die baat hebben bij Wmo-voorzieningen het beste kan bereiken. Bij mensen met meerdere Wmo-voorzieningen is het daarom relevant om na te gaan welke voorziening ze als eerste ontvingen. Schagen heeft het CBS opdracht gegeven dit uit te zoeken. Het CBS heeft de resultaten van dit onderzoek weergegeven in twee maatwerktabellen.