Schuldenproblematiek in beeld

lege portemonnee
© Hollandse Hoogte / Roel Burgler
Huishoudens met geregistreerde problematische schulden, 2015-2023
Op basis van uitgebreid onderzoek met bestaande registerdata heeft het CBS in beeld gebracht hoeveel Nederlandse huishoudens in de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2023 te maken hadden met geregistreerde problematische schulden. Het dashboard behorende bij dit onderzoek bevat de gedetailleerde resultaten. In het rapport wordt nader ingegaan op de belangrijkste resultaten tot en met 1 januari 2018.

Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid