Gebruikers van scheidingsgerelateerde rechtsbijstand

staafdiagram
Tabellenset met kenmerken van personen met een toevoeging voor scheidingsgerelateerde gesubsidieerde rechtsbijstand in 2018 en van in 2018 en 2019 gescheiden personen zonder toevoeging.

Iedereen kan op een zeker moment in zijn leven in een situatie terechtkomen waarbij hij of zij rechtsbijstand nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een (problematische) echtscheiding, dreigend ontslag, oplopende schulden of een conflict met de overheid. Personen die in zo’n geval rechtsbijstand niet kunnen betalen kunnen (mits zij aan de voorwaarden voldoen) aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. In de komende jaren wordt het stelsel van rechtsbijstand herzien. Onderdeel van deze herziening zijn nieuwe oplossingsroutes en rechtshulppakketten voor verschillende levensgebeurtenissen.

In het kader hiervan heeft de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd een kwantitatieve evaluatiemethode van de (te ontwikkelen) oplossingsroutes en rechtshulppakketten te ontwikkelen en uit te voeren. Deze tabellenset, waarin de situatie van personen voor en na scheiden (al dan niet met gesubsidieerde rechtsbijstand) in beeld wordt gebracht, vormen een eerste stap in deze ontwikkeling.

Bekostigd door: de Raad voor Rechtsbijstand