Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2021

Twee bouwvakkers bestraten een weg op Bonaire
© Michele Groen van MG Fotografie
Vanaf het voorjaar 2020 is op Caribisch Nederland een pakket aan noodmaatregel voor ondernemers van kracht.
In deze tabellenset wordt de omvang van de tegemoetkomingen loonkosten en vaste lasten voor het jaar 2021 weergegeven. Voor het jaar 2020 is eenzelfde tabellenset samengesteld, de link hiervan is in het tabblad ‘Toelichting’ te vinden.